• Çalışma Alanlarımız
Aile Hukuku

- Boşanma davaları
- Mal tasfiyeleri
- Velayet davaları
- Tanıma ve tenfiz davaları
- Nafaka ve tazminat davaları
- Velayet & Vesayet davaları