• Çalışma Alanlarımız
Ceza Hukuku

- Şikayetçi ve mağdur vekili olarak ceza davalarının takibi,
- Ceza soruşturmalarının başlatılması için suç duyurusu işlemleri,
- Şüpheli ve sanık müdafi olarak ceza davalarında savunma ve hukuki yardım,
- Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurular,
- Haksız gözaltı, elkoyma ve tutukluluk işlemleri nedeniyle tazminatlar