• Çalışma Alanlarımız
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

- Marka&Patent tescil ve takip işlemleri
- Ulusal ve Uluslararası marka, patent, faydalı model araştırmaları
- Marka&Patent alanında danışmanlık hizmetleri
- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki ceza ve hukuk davaları
- Marka&Patent hükümsüzlük davaları
- Marka&Patent tecavüz davaları
- Marka&Patent ihlalinden kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları