• Çalışma Alanlarımız
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 

- Kıdem, ihbar tazminatları ile; ücret, fazla mesai, izin, genel tatil vs. alacak davaları
- İşçi dosyalarının tutulması, işe giriş, iş akdi feshi işlemleri konularında danışmanlık hizmetleri
- İşe iade davaları
- İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
- İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında danışmanlık hizmetleri
- Toplu İşten Çıkarma
- Hizmet borçlanmaları ve her türlü emeklilik işlemleri konularında danışmanlık
- Hizmet tespit davaları