• Çalışma Alanlarımız
Ticaret Hukuku

- Birleşme ve Devralma
- Şirket Bölünmeleri
- Şirket Nev’i Değiştirilmesi
- Şirket Kuruluşları
- Anonim Şirketlerin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarının Hazırlanması
- Limited Şirketlerin Ortaklar Kurulu Kararlarının Hazırlanması
- Sermaye Artışları ve Azalışları
- Şirket Ana Sözleşmelerinin Değiştirilmesi
- Şirket Hisse Devirleri
- Ortaklıktan Çıkarma Davaları
- Ortaklıktan Çıkma Davaları
- Şirket Tasfiyesi