• Haberler
Tüketici Kredilerinde Asıl Borçluya Gidilmeden Kefile Gidilemez

 

Yargitay, tüketici kredisi nedeniyle asil borçlu ile birlikte kefil aleyhine ayni anda icra takibi baslatilmasina itiraz eden kefili hakli buldu. 13. Daire kefilin itirazini hukuki menfaati yok gerekçesiyle reddeden yerel mahkeme kararini# 4077 sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkindaki Kanunun 10 ncu maddesinin 3 ncü fikrasini gerekçe göstererek bozdu.

 

Yargitay, tüketici kredisi nedeniyle asil borçlu ile birlikte kefil aleyhine ayni anda icra takibi baslatilmasina itiraz eden kefili hakli buldu.  13. Daire kefilin itirazini hukuki menfaati yok gerekçesiyle reddeden yerel mahkeme kararini 4077 sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkindaki Kanunun 10 ncu maddesinin 3 ncü fikrasini gerekçe göstererek bozdu.

 

Yargitay 13 ncü Dairesinin karari söyle;

 

T.C.
YARGITAY 
13.HUKUK DAIRESI
ESAS NO: 2014/9260 
KARAR NO: 2014/14447
KARAR TARIHI: 05.05.2014


Taraflar arasindaki menfi tespit davasinin yapilan yargilamasi sonunda ilamda yazili nedenlerden dolayi davanin reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davaci avukatinca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi geregi konusulup düsünüldü.

KARAR

Davaci, dava disi asil borçlunun kullandigi tüketici kredisine kefil olmasi nedeni ile hakkinda asil borçlu ile birlikte takip baslatildigini, 4077 sayili Yasa'nin 10-3 maddesi geregince asil borçlu ile ayni anda hakkinda takip yapilamayacagini ileri sürerek icra dosyasinda borçlu olmadiginin tespiti ile icra inkar tazminatinin davlidan tahsilini istemistir.

Davali davanin reddini dilemistir.

Mahkemece, davanin reddine karar verilmis hüküm davaci tarafindan temyiz edilmistir.

Davaci eldeki davasi ile, dava disi asil borçlunun kullandigi tüketici kredisine kefaleti nedeni ile ödenmeyen borç için davali banka tarafindan baslatilan takibe vaki itirazin iptalini istemistir. Mahkemece, davacinin dava açmakta hukuki yarari bulunmadigi gerekçesi ile davanin reddine karar verilmistir. 4077 sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkindaki Kanunun 10/3 maddesinde “Tüketici kredisinin teminati olarak sahsi teminat verildigi hallerde, kredi veren, asil borçluya basvurmadan, kefilden borcun ifasini isteyemez.” düzenlemesi yer almaktadir. Davaci da davasini ilgili düzenlemeye dayandirmakta olup ve IIK nun 72. maddesinde düzenlenen menfi tespit isteminde bulunmustur. Davacinin dava açmakta bu nedenle hukuki yarari vardir. Mahkemece isin esasi incelenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken davacinin dava açmakta hukuki yaninin bulunmadigi gerekçesiyle davanin reddedilmis olmasi usul ve yasaya aykiri olup bozma sebebidir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararin açiklanan nedenlerle davaci yararina BOZULMASINA, pesin alinan harcin istek halinde iadesine, 05.05.2014 gününde oybirligiyle karar verildi.