Hakkımızda

Ofisimiz, her biri 1992 ve 2000 yıllarında kurulmuş iki ofisin 2008 yılı içerisinde birleşmesiyle kurulmuştur. 4 kurucu ortak ve 2 çalışan avukat ile yeteri kadar yardımcı personelden oluşan ofisimizde müvekkillerimize gerek iç hukuk ve gerekse uluslararası hukukla ilgili her konuda hukuki yardımda bulunulmaktadır.

İcra, dava, danışmanlık ve arabuluculuk olarak bölümlendirebileceğimiz hizmetlerimiz, alanında uzmanlaşmış ilgili bölüm avukatları tarafından yürütülmektedir.

Avukatlık meslek kurallarına sıkı sıkıya bağlı olan ofisimiz, kârlılık esasına göre değil sorunları çözme eksenli bir çalışma sistemini benimsemiştir. Ofisimizde bu kapsamda hukuki sorunlar doğmadan önce gerekli önlemlerin alınması amacıyla müvekkillere danışmanlık yapmak ve "önleyici" bir anlayışla hizmet etmek yeğlenmektedir.