Mustafa GÖZ

1991 yılında Konya’da dünyaya geldi. İlkokul eğitimine Mehmet Nuri Küçükköylü İlköğretim Okulu’nda başlamış ve Ahmet Hazım Uluşahin İlköğretim Okulu’nda devam etmiş,  ilk ve ortaöğretimini 2006 yılında, lise eğitimini ise Selçuklu Lisesi’nde 2010 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl girdiği Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2014 yılında mezun olmuş ve Konya Barosunda başlamış olduğu avukatlık stajını tamamlamıştır. Avukatlık stajını bitirmiş olduğu 2015 yılından itibaren serbest avukatlık mesleğine başlamıştır. Avukatımız ofisimizde kira, icra takipleri ve icra hukukundan doğan dava ve işlere bakmaktadır.